• usdt
 • 自选
交易对 最新价 涨幅 最高价 最低价 24H量
btc / usdt 10214.34570000 ≈ CNY75381.87 +0.63% 10364.03520000 10070.41250000 1874.28770000
eth / usdt 209.99190000 ≈ CNY1549.74 +4.66% 212.00560000 200.41990000 6697.84600000
bscs / usdt 27.77260000 ≈ CNY204.96 +0.02% 27.77260000 27.76600000 9122.00000000
gbs / usdt 16.12200000 ≈ CNY118.98 +0.01% 16.12330000 16.11850000 9968.00000000
inc / usdt 1.03300000 ≈ CNY7.62 +0.08% 1.03400000 1.03100000 12804.93780000
bce / usdt 1.14390000 ≈ CNY8.44 +0.25% 1.14420000 1.13900000 10042.00000000
uai / usdt 0.02120000 ≈ CNY0.15 +1.92% 0.02180000 0.01350000 28379.49644625

          

          

          

莫斯科 旧金山 新加坡 意大利

遍布世界各地的服务中心

多平台终端接入

覆盖IOS、Android、Windows多个平台,支持全业务功能

马上交易

欢迎加入我们的团队,共同提升,超越更好的自己,创造更好的人生价值!

ESI数字货币

欢迎加入我们的团队,共同提升,超越更好的自己,创造更好的人生价值!

新手指南

ESI用户注册及认证流程
手机端ESI充币提币流程
手机端ESI用户注册及认证流程
手机端ESI交易类型及交易流程
ESI充币提币流程

服务协议

注册协议

关于我们

公司介绍
联系我们

官方公告

系统维护公告
系统升级公告
关于订单撤销公告
UAI上线时间公告
UAI申购及配售增发公告